ANBI

Namen: Stichting De Wereldtuin - De Johanneshof

RSIN: 853606493

Doelstelling: Het bevorderen van de saamhorigheid in de samenleving door middel van het organiseren van bijzondere ontmoetingsprojecten.

Beleidsplan: De Johanneshof, wereldtuin is een oude pastorietuin in Westbeemster. In de Wereldtuin werken mensen uit verschillende culturen en staan ontmoeting en samenwerking tussen mensen en natuur centraal. Door de samenwerking van mensen uit verschillende culturen ontstaat er een uitwisseling van kennis en ervaringen, begrip voor elkaar en een hechte onderlinge band. Jaarlijks wordt er een uitgebreid beleidsjaarplan opgesteld.

Het bestuur:

 • Voorzitter Netty Rutz
 • Penningmeester Astrid Oud
 • Secretaris Andrea Scheepers-Vlug
 • Projectleiders:

 • Heleen Lautenschutz
 • Francien Ter Velde
 • Het beloningsbeleid:

 • Bestuur: Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in uitvoering van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Personeel: De stichting heeft twee betaalde projectleiders in dienst die een beloning ontvangen voor hun verrichte werkzaamheden conform de exploitatiebegroting.
 • Verslag 2015: Er zijn in 2015 6 projecten gerealiseerd van 12 weken. Er hebben ongeveer 80 deelnemers meegedaan aan de projecten.

  Balans 2017


   


  Home