Vrienden van de tuin

U kunt de Johanneshof, Wereldtuin in de Beemster steunen door een bijdrage over te maken op NL22RABO0148 2492 21 t.n.v. Stichting De Wereldtuin o.v.v. uw (email)adres. ANBI gegevens Stichting De Wereldtuin  

Sponsoring, subsidie, donatie en samenwerking

 


Home