Stichting De Wereldtuin is opgericht door Francien Ter Velde en Heleen Lautenschutz. Stichting De Wereldtuin heeft als doel de saamhorigheid binnen de samenleving te bevorderen met het organiseren van ontmoetingsprojecten in de Johanneshof, Wereldtuin in de Beemster. De tuin is een effectieve, natuurlijke omgeving om verschillen te overbruggen, isolement op te heffen en duurzame relaties aan te gaan.

We laten het tempo niet door de machine bepalen, maar door het seizoen en de inzet van de mensen waarmee we samenwerken. We maken graag hele producten in plaats van onderdelen, zodat je je kunt verbinden met wat je maakt en trots kunt zijn op het resultaat.


Wie we zijn
 

Francien Ter Velde heeft gewerkt in het management van de reisbranche en heeft ervaring met het ontwikkelen van projecten.

"Voor mij is de tuin een bron van inspiratie. Het fysieke werk in de buitenlucht, samen met mensen uit veel verschillende landen en culturen, verrijken je denken." 
Heleen Lautenschutz heeft veel kennis en ervaring in de landbouw en de veehouderij en daarnaast een achtergrond in het welzijnswerk.

"Samen met mensen werken in de schoonheid van de natuur inspireert mij tot creativiteit."

Fleur Dejong is cultureel antropologe en docente Nederlands als tweede taal (NT2). Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van vrijwilligersprojecten. Sinds maart 2021 werkt Fleur als coordinator bij de Wereldtuin. "Ik hou van werken in de buitenlucht. Het samenwerken met vrouwen uit andere regio's, landen en culturen leert me veel over mezelf en de wereld".


Home